Le cimetière – The cemetery – Olawa

Le cimetière - The cemetery - Olawa
Le cimetière juif de Oława - The jewish cemetery of Oława. © www.shabbat-goy.com