Roman Vishniac – Pétanque

Roman Vishniac - Pétanque

Roman Vishniac – Pétanque (Cliquer pour agrandir) © Mara Vishniac Kohn, courtesy International Center of Photography

Roman Vishniac – Pétanque