List of the telephone subscribers for Skórzana street (1938-1939)

Skórzana 2

Hendles M., skł. wyr tab.
Rawicki L., skł. farb i olejów
Tyszier J., surowce do wyr. czekol. i cukrów. Buchalteria.

Skórzana 4

Berliner M, skł. tow. kolonial.
"Emalia", wł. Abram Neuman
Fajnzilber Srul Szymon, sprzed. artyk. farbiar.
Gampel Henryk, m.
Gliner G., lekarz dentysta
Goldman Berek Szymon, skł. spoż.
Hajwentreger Jankiel, sprzed. cukru.
Handszer Bron. i Sp., sprz. tow. kolon. i owoc. susz.
Lewin i., sprzed. farb.
Mindelsohn Ch. I., import śledzi i ryb mroż.
Rozenbaum Noech, introligator
Słodiarz Józef, skł. szkła i porcelany

Skórzana 6

Bern Hersz, m.
Frydman Aria i Penczek Wolf Majer, szlifier. skła i fabr. luster
Goldkorn Beniamin, skł. mydła, świec i art. chem.
Goldman Hersz, skł. mąki i legumin
Majzner J., m.
Penczek Wolf Majer i Frydman Aria, szlifier. szkła i fabr. luster
Pinkiert F., m.
Zalchandler Aron, sprzed. szkła, fajansu i lamp

Skórzana 8

Drukarnia "Marek"
"Ha-te-ka", hurt. tow. kolon. i owoców susz.
Kognowicki Stefan, przetwory rybne
Ostrowiekcki Chil, rabin
Szapszowicz J. i Fliederbaum SZ., skl. kol. cukierniczy
Szyndzielorz Wiktor, okr. mistrz komobiarski
Zakhajm T., skl. kolon.
Zygband M., m.

Skórzana 10

Dawidowicz H., sprzed. cukrów i czekolady
Geiman L., skł. cukrów i czek.
Gibertstein D., biuro sprzed. esencji octowej i art. chem.
"Gorawa", Tow. handlu tow. kolon., Sp. z o.o.
Spółdzielnia Producentów Ryb w Wilnie z o. u. oddz. w Warszawie
"Termostal", wyr. termosów i art. stalowo galant.

Skórzana 12

"Imexpol", wł. Białostocki i Krugman, dom handl.
Pentelka J., sprzed. cukrów i czekol.
Trajlerer B., sprzed. cukierków

Skórzana "Wielopole"

Pintara Roman, skł. papieru, toreb i szpagatu. skl. 67