List of the telephone subscribers for Twarda street (1938-1939)

Twarda 1

Ajnsztajn M., sprzed. pocztówek
Apelbaum Josel, m.
Ehrenreich L., m.
Kamień Jankiel, piekarnia
Liberman Moszek, wytw. art. sport.
Niedzielski Leonard, zakł. pogrzeb.
Oknowska-Ryterband H., lek. dentysta
"Olejarnia", sprzed. oleju, Miodownik Helena
Perelsztejn Ber Wolf, wyt łóżek met.
Pfefferberg S., m.
Rozen C., sprzed. towar. spoż.-kol.
Ryterband H., lek. dentysta
"Technomobil", dom techn. i skł. masz., inż. I. Czydner i S-ka. filia , dział narzędzi, biuro i sklep
Zacharjasz Abraham, elektrotechnik

Twarda 2

Asz Ch. L., sprzed. wyr. żelaznych
Bromberg Abram, m.
Finkel Paulina, mgr fil.
Mandelbaum Tola, akuszerka
Opfer F., farbiarnia i pralnia chem.
Perl Feliks, skł. wyr. żelazn.
Popielnik Jozek, owociarnia
Puszet Jakub, skł. apteczny, przetw. chem., art. optyczne i perfumeryjne
Rajszer M. I., fabr. ciast, pierników i tortów
Szyliowicz L., skł. odlewów i wyr. żelazn.
Zawłodawer Mordka, skł. wyr. żelazn.

Twarda 3

Appel M., skł. Metali
Ber Adolf, adm. domu
Bibuła M., warsztat tokarski
Ertel Izaak, m.
Fajngezycht Mindla, sprzed. nabiału
Janna Ludwik, dr. med., chor. wewn.
Herszman Mendel, m.
Kaczor Izaak, kupiec
Kopyto Szmul, m.
Lewinsonowa Rozalia, lek. dent.
Łucki Salomon, m.
"Meblowanko", fabr. nowoczesnych mebli lakierowanych, wł. Sz. Kronfeld
Medaljon Ignacy, m.
"Metalpol", Ickowisz i Dykerman, fab. wyr żel. w Jędrzejowie, skł. fabr.
Mittelsbach M., m.
Rozen Hersz, m.
Sapirman B., artysta malarz
Szoken Szaja, m.
"Śrubiarnia", Gampel Henryk
Trippenbach Marian, adm. domu
Wiewiórka-Wiewiórski Leon, st. felczer
Zalcberg Sz., wytw. ciastek
Zygelszyper Jakub, m.

Twarda 4

Cukierblatt Judel, m.
Fuks Hersz Wolf, owocarnia
Glücksohn, I. M., m.
Gmina Wyznaniowa żydowska w Warszawie. ambulatorium. szkoła religijna
Grynberg Elka, owocarnia
Hochsztejn L., skł. metali
Kamilhar B., m.
Kryński J. i Sp., inż.
Lecznica dla przychodz. chorych
Lewin Abram, m.
"Mechanchym", kursy relig. dla dor.
Mizrachi, szkoła powszechna
Rozenblum Chaim, m.
Rymer Eliasz, skł. przyb. elektr.
Strasfogel G. M., mag. obuwia
Sztajnbok Leon, dr. med., chor. dzieci
Warm Jankiel, skł. wyr. tyton. i kolekt. loterii państw.
Zajdman S., m.

Twarda 5

Bauerberg Abram, pralnia chem. i repar. krawiecka
Berkman Chaskiel, m.
Brajterman Moszek, m.
Brotlib Izrael, m.
Damski J., fabr. wód. gaz.
Epstein Józef
Erman Jakub, m.
Kac Ch., wytw. tapcz. i foteli-łóżek
Kagarlicka Zofia, m.
Kawior M., m.
Kon J., prac. okryć damskich
Kordelas Srul, krawiec damski
Lancel D., m.
Płocki L., m.
"Polonia", wytw. tapczanów i foteli-łóżek, wł. Kac Ch.
Rajzner Ch., m.
Raszbaum Zysman, krawiec
Rejchman M., m.
Rozenblit M., sprzed. odlewów żelazn. i części pługowych
Stückgold Józef, dr.
Szyljowicz Sura, m.
Weissblatt S., hurt. szkła taflow.

Twarda 6

Balbinder H., Przyb. do pieców, kuchen i wentylatory
Cukier J., m.
Cukier Leon, fabr. armatur mosiężn.
Futerman H, fabr. skł. wyr. konopn., lnian., jutow., plandek i surowc. Mieszk. właśc.
Gmina Wyznaniowa żydowska w Warszawie. ambulatorium
Grünman Ludwik
Knaster Herman, m.
Kronenberg Chaim, m.
Kuniegis B., adwokat
"Lewin Sz.", skł. żelaza, wł. Lewin Abram Z.
Nisenholc Aron, m.
Przepiórka W., owocarnia
Jubilersko-Zegarmitrz., biuro
Synagoga im. Nożyka, kanc. (dod.) mieszk. sekretarza
Szlechter Lejb, m.
Wajnrajter Brandla, m.
Wajsbaum Izrael, warszt. ślusars.
Warm Z., przetwórnia metali

Twarda 7

Borensztejn L., szkoła
Buchman F., sprzed. włosów i przyb. fryzjer.
Grynblat Ludwik, m.
Horowicz Judel, handel win i wódek
Nudelman Jakub, m.
"Opal", skł. mat. opałowych
Paciejewski Wł., zakł. ślusar.-mechan.
Płonski Ch., sprzed. papieru, tekt. i toreb
Rabinów Rzpl Polskiej.
Rawski Józef, magister farmacji. laborat. fytochemiczne
Schronisko dla dzieci osieroc.
Temkin B., dykty, forniery i listwy
Wagner A., fabr. plomb. i handel starych metali
Weksteinowa Alina

Twarda 8

Balbinder P., fabr. pieców, przyb. do kuchen i wentylatorów
Cejtlin Mieczysł., dr, lek. chor. wewn.
Cukier Leon
Cymryng Dawid, prac. tapicerska
Czerniawski Henryk, m.
Degenszejn F. Paweł, skł. szkła lustrzan
Fidler Józef, inż.
Gorzelniak Józef, warszt. mechan.
Herszfinkel Szymon, przedstaw. handl.
Jakubowicz Abram, m.
Juda Blum, m.
Kerenbajser Josef, skł. sukna i kort.
Klejman J.
Meer Moszek, m.
Meinster Mira, dr chirurg
Mirkowicz Herman, m.
Posłuszny Marian, armatura wodociągowa, łączniki do rur gazowych, okucia budowl.
Prywes M. m.
"Renaissance", drukarnia i litografia i zakł. wyr. papier.-apteczn.
Rozenfeld D., zakł. kotlarski
Rymer Eliasz, m.
Sztycer Henryk, m.
Tatarski Antoni, pralnia chemiczna i farbiarnia
Tekel Leon, piekarnia
Tenenbaum Chaim, m.
Wald J. (Józef), skł. win, wódek i tow. kolonialnych
Wekstell Majer, m.
Wygodny Icek, krawiec damski
Zemsz Ch., mater. żalusj. i wytw. kolan karbow. do pieców

Twarda 9

Frenkiel B-cia L. i S., skł. mat. apt. i perfum.
Grynberg Wolf Srul, skl. nabiału

Twarda 10

Baumgart Adam, dziennikarz
Berman Sabina, lek. dent.
Birnbaum Balbinder Helena, b. pielęgniarka etatowa Szpit. Starozakon.
Bromak S., dr., lekarz
Cukier Naum, m.
Czytelnia "Panteon", wł. Drejer M.
Dampf Sender, wyr. cukiern.
Dynowicz J., m.
Fajtuch Benjamin, mistrz. malar.
Finkielsztejn Aron Herz, m.
"Foto-Palace", zakł. fotograf.
Goldberg Daniel, inż. doradca
Gorfajn D., mgr. fil.
Hofman S. m.
Ilgowski Leonard, muzyk
Kleinman Abram, dziennik.
Kołko Filip, m.
Kuperberg Moszej
Lubling I., m.
Matusiewicz Rachela Roza, m.
Papierbuch Dawid, m.
Pines E., apl. adwok.
Pines Henryk, m.
Pines Leon, inż.
Podskocz L., dr., wyd.
Raźba Katarzyna, m.
Steinfeld-Sened Marceli, muzyk
Tekel Eliazar, wł. piekarni
Trokenheimowa R. m.
"Venus", wł. Szpiro H., fabr. czekol. i cukrów
Wajnrajter Mechel, m.
Wegmajster A. m.
Wentland Leon, m.
Wiąz I., m.
Zylberman I., st. felczer

Twarda 11

"Alaska", fabryka lodu (pl. Grzybowski 1)
Cymerman Aleksander, dr.
Ejlenberg H. M., m.
Goldberg I., m.
Lachs P., inż.
Lurie Markus, skł. żelaza
Manierkowa Dorota, m.

Twarda 12

Ajzenman N., m.
Apfelblat L., wytwórnia mebli lakierowanych, zob. "Mebloskład"
Berkowicz Hersz, m.
Bussel S., m.
Cukierman Moszek, m.
Frydberg D., dom handl. sprzed. narzędzi roln. i towarów żelazn.
Kanał I. M., rabin, m.
Lewkowiczówna Bajla, biuro pisania podań
Lichtenbaum Felicja, m.
Malerstein I. M., sprzed. artyk. mydlar. i farb
"Mebloskład", wytw. mebli kakier.
Miodownik Pinkus i From Ch., wytw. żyrandoli elektr.
"Rolmet", zob. Frydberg D., D./H
Prywes Izaak, m.
Senator Adam, krawiec wojsk.
Wagner Jakub, skł. metali, kupno i sprzedaż
Wajsberg Mordka, zakł. kotlarski
Wajselfisz Binem, m.
Wajselfisz Ch, m.
Winograd Dawid, herbaciarnia

Twarda 13

Belzacki Jerzy, artysta muzyk.
Boruchowicz Abrasza, m.
Cemach H., sprzed. artyk. spożyw. i kolon.
Cukerman M. A., m.
Elblinger M., m.
Feldsztejn H., introligatornia
Folman Ilia, inż.
"Frankfurt", zakł. kefirowy
Frenkiel Chawa, m.
Hamersztejn Azryl, krawiec damski
Goss R., m.
Górka Gela, mat. piśm. i biurowe
Grosglik Zygmunt, adwokat
Gutgold Herman, m.
Hendel L., m.
Herszhorn Menachem, jadłodajnia
Jugman J., m.
"Korona", perfum., Zawożnik Dawid
Lichtensztein S. B., m.
Mirski M., dr. med., chor. wewn.
Neumark Jakub, m.
Osnos Jakub, dr, akusz. i chor. kob.
Publiczna Szkoła Powszechna M. St. Warszawy
Rosen P.
Sendacki Władysław, zakł. mechan.
Szenberg K., m.
Ungier Dawid, wytw. tapczanów
Zarobczyk Józef, m.
Żwirn Henryk, kuśnierz

Twarda 14

Abramowicz B-cia Sz. i M., zakł. kotlar.-mechan.
Bein Franciszek, techn.-dent.
Blumsztejn H., skł. star. żelaza
Brandis Ch. i S-ka, fabr. mebli giętych i biurowych p. f. "Sidnarb"
Czerwonka P. i Mioduszewski M., instal. radiowe i elektryczne
Flinker Fajwel, pranie i rozpin. firanek, żelazstwo metale
Furcajg Roman, jubiler
Grundland M., Sz., zakł. ślusar.-mech. i wytw. maszyn
Hajman Chil Alter, sprzed. żelaza i transmisyj
Hamburg Gitman
Honik A., techn. elekt.
Jurblum Bencjan, m.
Leszno Bynem, jadłodajnia
Medaljon Izrael Wolk, sprzed. starego żelastwa
"Plutos", Sp. Akc., Fabr. czekol., skł. detal.
Przytycki Icek
"Reklama", ajencja ogłoszeń
Sygał L., m.
Męska 7-kl. "Mado"
Tintfas Lejzor, m.
Wąchockier Sz., m.

Twarda 15

Adamowicz M., dr. med
Administracje Domów
Aleksander Abram, m.
BE-IN, szlifiernia diamentów dla celów techn. i jubilerskich
Blaufuks Jakub, m.
Borowski Wolf, m.
Bronowski M., m.
Bukszpan L., m.
Ceranka Sabina, m.
"Ezra", low. wspomagania ubogich żydów
Gartenstein i., m.
Grubsztein M., m.
Goldszpiner Mieczysław, handl.
Kac I. H., m.
Kandel K., m.
Kapłan Józef, elektrotechnik
Mangarten M., m.
Mazurek Herman, techn. dentyst.
Menes S. H., dom agenturowo-towarowy
Papierbuch Sz.
Praszker Nusyn, m.
Rall Fanny, dr. med.
Sołowiejczyk Herman, techn. dentyst.
Szlifiernia diamentów dla celów technicznych i jubilerskich BE-IN
Sztang J., tapicer
Wandel Icek, prac. pudelek tektur. maszyn.
Wertheim Jeszyja, m.
Zweibaum S., m.

Twarda 16

Adler Mieczysław, m.
Ford Aleksander, reżyser
Goldberg Jakub, prac. okryć damsk.
Justman M., liter. i dzien., m.
Klepfisz, Cukier i Sp., fabr. maszyn młyńskich, Sp. z o.o.
Kminek Hersz Nuchim, techn. zegar
Krasuski Jan
Miller Jakub, farbiarnia i pralnia chemiczna
Nysenbaum Jankiel Ber, owocarnia
Pinkert Estera, m.
Stak A., akces. kolejkowe, skład
Tuchsznajder Szulim, zakł. śluzar.
Wajsbaum Wolf, fabr. wentylator., przyb. do kuchen, wytw. kolan karbow. i rur

Twarda 17

Kapłan Rafał, skład żelaza

Twarda 18

Baumkoler F.
Elbaum Henryk, st. felcz. Szpit. Staroz.
Mindis vel Mintz M.
Olszyna Sz., m.
Pfefferberg Maksymilian, m.
Targoński Józef. pralnia chemiczna i bielizny farbiarnia parowa, dekatyzownia
Rajchcajg Froim, skł. z nabiałem
Rubin Esfira, lek. dentysta
Sztarkand H., prac. okryć dam.
Szwarcstein M, m.

Twarda 19

Apelman Moszek, zakł. tokar.-mech.
Warszawska Hurtownia Gwoździ, Drutu i wyt. żelazn., Sp. z o.o.
Zolberg A., skup i sprzed. star. żelaza i metali

Twarda 20

Adler Józef, m.
Borenstein M., składy żelaza i części maszyn - Mieszk.
Czarnobrodzki i., sprzed. części do rowerów i patefonów
Dymentman S, m.
"Ignacy", Herszsohn, zakł. fryzjer.
Koński Aron, m.
Lipskier, m.
Papelbaum Mnasza, m.
Rezlak Józef, m.
Tekel L., kawiarnia
Wajssblat Abram, m.
Wassersztand Dawid, mag. ubior. męskich i damskich

Twarda 21

Ceranka Natan, adwokat
Danziger Abram, m.
Fajerstein Dwojra, m.
Fajerstein J., m.
Fajerstein I. i Syn, hurt. skł. trzciny. bamb. i surowców dla przem. koszyk. i szczotk. Biuro i składy
Goldstein A., m.
Haspel Paweł, m.
Kino Cyla, m.
Nejman A., m.
"Piąta Rano" ("5-ta Rano"), red. i adm. dziennika
Rajszer A. S., m.
Rola Wolf
Srebrnik Leon, mrg. praw.
Syten Mieczysław, mgr. praw.
Sztykgold M., m.
Szulman Dawid, przemysł.
Tombak Jakub, dr.
Wacholderowa T., fryzjerka
Wagner Aria, m.
Zakalik R., skł. spoż-kolon.
Zolberg Abram, m.

Twarda 22

Frajbaum M.
Fuks Fiszel, prac. wyr. futrzan.
Goldberg A., fabr. wód. gazow. i lemoniad owoc. p. f. "Syrena"
Gurwicz Chaim, m.
Lewinzohn Icek Hersz, rabin
Mic Jakub, dr med.
Perec Zejlik, m.
"Semia", fabr. wyr. srebrnych
Sufit Rubin, m.
"Syrena", fabr. wód gaz. i lemon.
Szulzinger J., wytw. pudełek tektur.
Tekel B-cia, piekarnia

Twarda 23

Altman Maksymilian, inż.
Borensztein E., fabr. świec
Buki Artur, inż.
Fajerman Józef, m.
Fajgenbaum Ch., kawiarnia
Garber I., m.
Goldberg L., fabr. luster
Goldman B., analizy lekarskie
Kapłan Anna, m.
Katz M., skl. konfekcji i galant.
Kazimierski Kazimierz, m.
Kirszrot Ch., m.
Klein Adolf, m.
Kucharski W., żarówki Watan
Kupferblum Bernard, m.
Lande M., dr., lek.
Lasman Herszek, m.
Leneman B., dr, chor. kob. i akusz.
Leneman Izaak, m.
Medalion Ch. m.
Petschaft Ludwik, m.
Rotbein J., m.
Szwarcbard Kelman, m.
"Światło", fabr. świec

Twarda 24

Balbinder I.
"Betar Madrich", redakcja
Blumenkopf S., m.
Bogaty Jehuda, m.
Fingerot R., m.
Fiszman Henryk, art. ork. Filharm. Warsz.
Fogelnest S., m.
Fruchtgarten Icek, m.
Goldwasser A., m.
Jakubowicz Chil Majer, grawer
Kapłan Rafał, m.
Keller S., sztucz. cerownia, odśwież. kapel. i kravat. Ogólny
Król A., krawiec damski
Lamberg Kielman, stolarz
Mazel Maks, przem.
Mittelsbach J.
Mościbrodzki M., kupiec
Muszkat Samuel, dr. med., lek.
Rogowski Jan i Sp., przem. metal., fabr. drutu i gwoździ w Żyrardowie
Rzetelny H. L., m.
Skórnik M., m.
Słowatenko I., owocarnia

Twarda 25

Ajbeszyc Aron, m.
Dzwonkowska Irena, skł. ,nabiału
Ferszt Józef, m.
Held Natan, m.
Kriksman Jakub, tapicer
Landau S., m.
Safro B., owocarnia
Szuldiner Bernard, m.
Zarębska Halina, m.

Twarda 26

Alter Eliasz, kupiec
Artman L., m.
Drukarnia "Versal", S. I. Bach
Garbarz I. M., zakł. wyr. mos.-mech., pazowo-wodoc. i odl. met.
Jagoda Abram, m.
Kapłan Szaja, m.
Lustygman Alter, introligat.
Neufeld Maksymilian, m.
Nysenbaum Szaja, owocarnia
Stak A., kolejki wąskotorowe. Betoniarki
Studnia B-cia, cukiernia
Weiss Regina, m.

Twarda 27

Abramowicz Wolf Lejb, Prac. obuwia
Buchalter Izaak Ejzyk, kupiec
Folmanowa Cecylia, m.
"Mewa", warsztaty mechan.
Gorzkowski G., zakł. drykier.-blach.
Kuszer St., m.
Lerner Ch., wytw. mebli
Merenlender M., m.
"Piąta Rano" ("5-ta Rano"), red. dzien.
Rzechté Aleksander
Rzechté J., m.
Zaremba Florentyna, skł. opałowy
Żydowski Dom Młodzieży

Twarda 28

Altman Maksymilian, inż.
Aneksztejn Bernard, m.
Awerbuch Gabriel, m.
Bragilewski J., m.
Braun Tunia, m.
Fetman Szaja, hand. win i wódek
Finkelstein M., m.
Frosz M., sprzed. ciast. i pieczywa
Geller Aron, zakł. fryzjer.
Grynbaum Jakub
Widerszall J., sprzed. tow. kolon. i spoż.
Janowski Ilja, dr. med.
Klossekowa Wanda, m.
Kunowska Regina, lek. dent.
Langman B., m.
"Lepe", Lejman F. i Petszaft S.
Midler Lejb Uszer, m.
Minchenberg Herman, m.
Osnos Lejb, m.
Papelbaum Ludwik, m.
Perelman E., dr. med., akusz., chor. kobiece
"Przegląd Garbarsko-Techniczny"
Rajchenbach Włodzimierz, adw.
Rzechte Izaak M., m.
Spritzer Dawid
Welt Szymon, m.
Wilderbaum Jakub, m.
Zarch R. M., m.

Twarda 29

Blass J., m.
Butkiewicz Janina, skl. spożywczy
Glikson Abram, m.
Kaufman I., m.
Klepfisz R., m.
Korentajer N., m.
Kuperman I., m.
Lerner Abram, m.
Lichtenstein Józef, m.
"Paulina", prac. gorsetów, Wajnberg I. Ch.
Sendacz Teofila, prac. sukien
Szpigelglas S., m.
Tykulskier M. m.
Weinstok Hersz, m.
Włodawer A. A., m.
Zalcfus B., m.
Zielony Natan

Twarda 30

Alperim Izaak, m.
Alperin Ch., m.
Altkaufer C., dr. med., chor. dzieci
Aufman Kiwa, sodowiarnia
Neugoldberg I. W., m.
Zajączkowski Lejb, m.

Twarda 31

Baranek M., m.
Fefer J., mydlarnia
Gastman Abram, st. telczer
Herbstein Jankiel, m.
Miron Józef, m.
Rozenberg R., m.
Safirsztejn Jakub, kawiarnia

Twarda 32

Assenheim Eli, wytw. przyb. i Narz. szewskich
Bogaty Szlama, m.
Eksztejn Izaak, herbaciarnia
Kapłański Miron, m.
Kohn Michal Moszek, rabin

Twarda 33

Minc Towia Majer, owocarnia
Szklarz Hersz Jankiel, prac. krawiec.

Twarda 34

Apteka i Labor. Chem.-Farmac. "Pod Koroną", mgr. Sereth I. i Kurlandski E.
Ivański Jan, pijalnia wód. min.
Płuciennik F., m.
"Studio", drukarnia
Zylbernadel Alina, m.

Twarda 35

Położniczo-Ginek. Zakład Bezpł.
Rozenbaum Estera, owocarnia
"Sanatos", skł. apteczny, wł. Grünberg Sz.

Twarda 36

Brzeski Zenon i Zygmunt Wiktor, wędliniarnia, Żurawia
Grynglas Daniel, m.
"Hermos", pakownia art. kolon.
Kaszewki Zbigniew, m.
Korczak Wacław, tapicer
Kurc L., m.
Landstein A., m.
Lederman Ch., zakł. grawer.-pleczęt.
Nutkiewicz H., m.
Szpiro Fiszel, dom. handl.

Twarda 37

Mirel Boruch, skup złomu żelaznego

Twarda 38

Kręciszewska Kazimiera, m.
Sztabholc Ch. owocarnia
Woźniak Feliks, technik

Twarda 39

Kessler M. i S-wie, skł. wyr. żel. i metali

Twarda 40

Haberman A., prac. krawiecka
Kromołowski J., m.
Kromołowski M. i Mirel B., skup. złomu żelaznego
Lederman B., handel win, wódek i kolekt. loterji państw.
Markiewicz W., dost lodu
Miller Abram, m.
Mirel B., skup. złomu żel.
Wildenberg Lejb, zakł. galwan.

Twarda 41

Borenstein M., składy żelaza i części maszyn - Składy

Twarda 42-44

Wiechetek Józef, zakł. szlif.-galw.

Twarda 43

Antoszewski Jan, felczer
Blaufuks S., m.
Ruszczyński Eugeniusz, mydlarnia

Twarda 43

Grünberg Jerzy, m.
Mośkowicz B., m.
Pawłocki Dawid, st. felczer
Rosenhek Samuel, m.
Witkowski Edmund, wytw. masy walc. i odlewnia wałków drukars.

Twarda 44

Szwarc Celina

Twarda 45

Bader Natan, m.
Blumsztejn M., skł. star. żelaza
Dankowicz Henryk, dr lekarz r. Złotej
Eisenberg J., m. r Złotej
Enty Jakub, skl. apteczny
Kuszer Mieczysław, m.
Płatek Maksymilian, m.
Srebrnagóra J., naucz. muzyki
Szatkowski Zygmunt, m.
Trębski Tomasz, zakł. froterski
Waks C., m.

Twarda 46

Apteka "Pod Gwiazdą", R. Siennej
Engiel Regina
Gietko i Suck. Szlegiel
Kondracki Kazimierz, elektrotechnik
Sklep i Pijalnia. sklep numer 41

Twarda 50

Baumzecer L., zakład szklarski
Gołębiowski Wincenty, m.
Górowa Kazimiera
Grodecki Andrzej, m.
Kamieński Jan, handlowiec Lubek Edward, m.
Nawrocki Franciszek, m.
Zapałowicz Zygmunt, zdun
Zielińska Maria Zdzisławowa, m.

Twarda 51

Kwieciński Edward, m.
Madejczyk Stanisław
Miodowski Izrael Moszek, skł. krawiecki

Twarda 52

Bobrowski Stanisław, cukiernia
Jeliński Józef, hand. win i tow. kolon.
Maszki Kazimierz, m.
Zakolski Franciszek, zakł. fryzjerski

Twarda 53

Paciorek Władysław

Twarda 55

Kacperski Karol, m.
Kłobut-Janicz Czesław, dziennik.
Wegmeister Ber, m.

Twarda 55a

Baraliński Adam, ociemn. inwalida woj.
Czerniakiewicz Zofia, m.
Dąbrowski Wacław, hurt. sprzed. mat. opał. Miesz. właśc.
Kaczmarski Stanisław, m.
Skopińska Irena
Waliszewski Józef, rzeczn. pat.
Wawrzecki Stanisław
Żołędzki Mieczysław, technik

Twarda 56 Freiman Bracia L. i M., przedsięb. prewoz. składy
Krupnik A., skł. kiszek solonych
Zimand Bernard i Syn, skł. konsygn. posadzki dębowej

Twarda 57

Drukarnia "Obywatelska"
Koper Luzer, m.
Rotblat S., skład desek i materiałów budowlanych. mieszk.
Wyłożny Abram, m.

Twarda 58

"Centro-Plater", artyk. gospodar. domowego, wł. Lejwi Mojżesz
Kaczyński Wacław, zakł. fryzjerski
"Technor", wł. Lorja M.

Twarda 59

Kaczyński Ryszard, dr. med.

Twarda 60

Ge-Zet, sprzed. mat. opałowych, Zylbersztejn G.
Goldfarb G.
Wiśniewski Tadeusz, m.

Twarda 61

Akst M., m.
Balnis Aleksander. kawiarnia
Bryskier P., konc. biuro rekl. kolej.
Rechtman Symcha, sprzed. węgla kopalń "Kazimierz" i "Juliusz"

Twarda 62

Gastfrajnd Izrael, stolarz
Greczyn Chaim, skup. star. żelastwa
Greczyn Danuta, m.
Kelberg Róża
Wajselfisz Bernard, m.

Twarda 64

Auto-Car, montownia, karoserie
DKW. Wanderer Adui, Horch
Krasuski B. i Janiszewki M., zakł. blachar.-karoseryjne
Renault, gen. zast. samoch. na Polskę, d/h. Jerzy Żochowski
Warszawska Spółka Samochodowa
Żochowski Jerzy, d/h. przedst. firm krajow. i zagran.

Twarda 65

Siennicki Kazimierz, inż

Twarda 66

Zajączkowski Wacław, m.

Twarda 68

"Drago", Sp. Akc., stacja benzynowa
"Devon", Sp. z o.o., hurt. sprzed. węgla, kosku, drzewa
Lipiński W. J., skł. węgla i drzewa

Twarda 69

"Pale Franki w Polsce", Sp. z o.o., budowa Centr. Dworca Poczt.

Twarda 70

Maculewicz Julian, garaże samochod.

Twarda 70-72

Polski Lloyd, Sp. Akc., ekspedycja i składy